สัมมนาเชียงใหม่

พิเศษ

กลุ่มเที่ยวถิ่นไทย รับจัดสัมมนา ละลายพฤติกรรม แนวใหม่ ทันสมัย
ด้วยประสบการณ์ อันหลากหลาย มากกว่า 200 บริษัท
และ เทศบาล อบต หลากหลายสถานที่
ด้วย ทีมวิทยากรมืออาชีพ พัฒนาศักยภาพ เปลี่ยนการท่องเที่ยวให้เป็น
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์   เสริมสร้างความสามัคคี
สร้างจิตสำนึกรักองค์กร กล้าแสดงออก และ การทำงานเป็นทีม
Team Building Walk Rally
กิจกรรมหรือเกมต่างๆ จะเน้นสนุกสนาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา เกิดความผ่อนคลายแต่ได้สาระความรู้
พร้อมรับจัดหาที่พักสัมมนา รถบัส VIP เพื่อการท่องเที่ยวสัมมนาประจำปี อย่างคุ้มค่า

ติดต่อ 061-662-3623  หรือ  0898881840
ส่งเมลได้ที่  a9019777@gmail.com

รับจัดสัมมนา กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมละลายพฤติกรรม

กิจกรรมODสันป่าตอง

พิเศษ

จัดสัมมนา กิจกรรม OD รพ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ กิจกรรมเปิดใจของคนทั้งองค์กร สร้างความสามัคคี สร้างจิตสำนึกที่ดี และ การทำงานอย่างมีความสุข จำนวน 4 รุ่นๆละ 100 ท่าน

วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์

จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ให้กับ น้องๆในโครงการ To be numberone ของ ประชาสัมพันธ์ จ.เชียงใหม่ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี จาก 8 โรงเรียน สร้างการประชาสัมพันธ์ ในการต่อต้านยาเสพติดให้กับ สังคม

อ่านเพิ่มเติม

วิทยากรสัมมนา-เชียงใหม่

กิจกรรมสัมมนา กลุ่ม อบต.หนองขาม เดินทางจากสุพรรณ พร้อมการศึกษา-ดูงาน และ การทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ 

กิจกรรมสัมมนาสร้างความสามัคคี ในหัวข้อ

สร้างจินตนาการ ให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำงานให้มีความสุข
ปรับแนวคิดในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ มีความเสียสละภายในทีม
สร้างความสามัคคี การดูแลทีม การประสานงานซึ่งกันและกันภายในทีม
สร้างความคิดนอกกรอบ และ การมีส่วนร่วมของคนในทีม
ปลูกจิตสำนึกในองค์กร รักและสามัคคี หลอมรวมจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียว

 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

เที่ยวถิ่นไทย รับจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยาว์ น่าน ลำปาง ด้วยทีมวิทยากรมืออาชีพ จากประสบการณ์ 15 ปี มากกว่า 200 องค์กร สร้างความสามัคคี ปรับความรู้สึกของคนในองค์กร พร้อมการปรับแนวความคิดในการทำงานให้มีความสุข ด้วยศาสตร์ “NLP” 

อ่านเพิ่มเติม

วิทยากร-แม่ฟ้าหลวง

โครงการเพิ่มศักยภาพ นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว ปรับแนวคิดในการศึกษา ให้ประสบความสำเร็จ ปลูกจิตสำนึกให้กับน้องๆในการเข้าสู่สายอาชีพ ทั้ง 4 รุ่น ด้วยวิทยากรมืออาชีพ เป็นการบรรยายที่ สนุกสนาน พร้อม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์

อ.หนึ่ง ศุภกฤษณ์ มาลากุล ได้เกียรติรับเชิญ เป็น วิทยากรพิเศษในการปลูกจิตสำนึกให้กับ นักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 450 ท่าน เพื่อให้เป็นนายตำรวจที่ดีในอนาคต เป็นการปรับโปรแกรมสมอง สร้างจินตนาการด้วยภาพสมองซึกขวาภายใต้ เกม ที่สนุกสนาน และ แสดงความคิดกล้าแสดง ในการเขียนพันธสัญญา ที่ดี

วิทยากรฝึกอบรม

รับจัดฝึกอบรมด้วยวิทยากรมืออาชีพ จากประสบการณ์มากกว่า 15 ปี จากหลายร้อยองค์กร ทั้งจาก เทศบาล อบต บริษัทต่างๆ ผ่านการละลายพฤติกรรม ฝึกอบรมที่เชียงใหม่ รวมองค์กรเป็นหนึ่ง พิชิตเป้าหมาย ภายใต้เกมที่สนุกสนาน แฝงไว้ด้วย สาระ ทำให้ทุกท่าน ได้รับความรู้โดยมิรู้ตัว พร้อมการปรับแนวคิดในการทำงานให้มีความสุข (NLP) ซึ่งเป็นสิ่งเฉพาะที่ทางทีมวิทยากรคิดค้น ผสมผสานได้อย่างลงตัว

เที่ยวม่อนแจ่ม

ทริปศึกษาดูงาน ม่อนแจ่ม เข้าไนท์ซาฟารี พร้อมกิจกรรมสัมมนา ละลายพฤติกรรม และการดูแลจากทีมงานมืออาชีพ รับจัดสัมมนา ศึกษาดูงาน เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม

พื้นที่

ที่พักสัมมนาเชียงใหม่

ที่พักสัมมนาเชียงใหม่ รองรับได้ 60-70 ท่าน พร้อมห้องประชุมสัมมนา รีสอร์ทติดกับ สวนสัตว์ไนท์ซาฟารี ด้านหน้า พืชสวนโลก