สัมมนาเชียงใหม่

พิเศษ

กลุ่มเที่ยวถิ่นไทย รับจัดสัมมนา ละลายพฤติกรรม แนวใหม่ ทันสมัย
ด้วยประสบการณ์ อันหลากหลาย มากกว่า 200 บริษัท
และ เทศบาล อบต หลากหลายสถานที่
ด้วย ทีมวิทยากรมืออาชีพ พัฒนาศักยภาพ เปลี่ยนการท่องเที่ยวให้เป็น
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์   เสริมสร้างความสามัคคี
สร้างจิตสำนึกรักองค์กร กล้าแสดงออก และ การทำงานเป็นทีม
Team Building Walk Rally
กิจกรรมหรือเกมต่างๆ จะเน้นสนุกสนาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา เกิดความผ่อนคลายแต่ได้สาระความรู้
พร้อมรับจัดหาที่พักสัมมนา รถบัส VIP เพื่อการท่องเที่ยวสัมมนาประจำปี อย่างคุ้มค่า

ติดต่อ 061-662-3623  หรือ  0898881840
ส่งเมลได้ที่  a9019777@gmail.com

รับจัดสัมมนา กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมละลายพฤติกรรม


กิจกรรมสัมมนาเชียงใหม่ รับจัดสัมมนาให้กับ ศอ2 จำนวน 50 ท่าน 3 วัน กับการทำกิจกรรมสัมมนา สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร ปรับแนวคิดในการทำงาน เพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์

กิจกรรมสัมมนา ณ สวนพฤษศาสตร์ทวิชล เพื่อการศึกษาดูงาน และการทำกิจกรรม โดยวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ อ.หนึ่ง ศุภกฤษณ์ มาลากุล 

สัมมนาเชียงใหม่

พิเศษ

กลุ่มเที่ยวถิ่นไทย รับจัดสัมมนา ละลายพฤติกรรม แนวใหม่ ทันสมัย
ด้วยประสบการณ์ อันหลากหลาย มากกว่า 200 บริษัท
และ เทศบาล อบต หลากหลายสถานที่
ด้วย ทีมวิทยากรมืออาชีพ พัฒนาศักยภาพ เปลี่ยนการท่องเที่ยวให้เป็น
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์   เสริมสร้างความสามัคคี
สร้างจิตสำนึกรักองค์กร กล้าแสดงออก และ การทำงานเป็นทีม
Team Building Walk Rally
กิจกรรมหรือเกมต่างๆ จะเน้นสนุกสนาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา เกิดความผ่อนคลายแต่ได้สาระความรู้
พร้อมรับจัดหาที่พักสัมมนา รถบัส VIP เพื่อการท่องเที่ยวสัมมนาประจำปี อย่างคุ้มค่า

ติดต่อ 061-662-3623  หรือ  0898881840
ส่งเมลได้ที่  a9019777@gmail.com

รับจัดสัมมนา กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมละลายพฤติกรรม

กิจกรรมODเชียงใหม่

กิจกรรมสัมมนา เชียงใหม่ กิจกรรม OD จาก ศูนย์อนามัย2 พิษณุโลก สร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร โดย วิทยากรพัฒนาบุคคลากรเชียงใหม่ อ.หนึ่ง ศุภกฤษณ์ มาลากุล ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี เน้นความสนุกสนาน และ การสอดแทรกความรู้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้นำไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานได้จริง

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมสัมมนา

จัดกิจกรรมสัมมนา โดยวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์เชียงใหม่อย่างมืออาชีพ ให้กับ อบต.ยุหว่า ในหัวขัอ “พัฒนาบุคคลากร เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน” เป็นการทำกิจกรรมสัมมนา ณ จ.ลำพูน

กิจกรรมในการสัมมนาครั้งนี้ เพื่อเพิ่มการทำงานให้ฉับไว และ สามารถดูแลประชาชนในพื้นที่ได้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับการทำงานร่วมกัน ภายใต้เกมและกิจกรรมที่สนุกสนาน พร้อมการเปิด VTR เพื่อปลูกจิตสำนึกในการทำงาน ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ไม่เบื่อ สนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรม

เที่ยวถิ่นไทย โดย ทีมงาน อ.หนึ่ง ศุภกฤษณ์ มาลากุล จัดกิจกรรมสัมมนา สร้างกลุ่มสัมพันธ์ที่ดีให้กับองค์กร อย่างมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี พร้อมหลักสูตรมากมาย ในการ สอดแทรก ในการร่วมสัมมนา “การปรับการทำงานด้วย ศาสตร์ NLP”  “การทำงานด้วยสูตร เร่งด่วน” “ปลูกจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน”
วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ อ.หนึ่ง ศุภกฤษณ์ มาลากุล สร้างกิจกรรม ละลายพฤติกรรม ด้วย เกมต่างๆ อย่างสนุกสนาน 

 

วิทยากรเชียงราย

เที่ยวถิ่นไทย รับจัดสัมมนา เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ทีมบิวดิ้งค์ สร้างการทำงานเป็นทีม ด้วยวิทยากรมืออาชีพ ผ่านประสบการณ์มากกว่า 300 บริษัท
บทความ
ความสุขในระดับที่เป็นความต้องการทางวัตถุหรือกามสุขการพัฒนาทางจิตใจในรูปขชองการให้ และ การไม่ทุจริตต่อศีลธรรมอันดี น่าจะมีผลดีต่อการทำงานของระบบเศรษฐกิจ เพราะการให้และการไม่ผิดศีละรรมหรือกฎหมาย จะช่วยให้สังคมมีความตึงเครียดน้อยลงประชาชนส่วนใหญ่มีความมั้่นคงในชีวิต มีความเป็นธรรมทางสังคม ไม่แก่งแย่งจนเกินความพอดี และ มีประชาชนจำนวนมากขึ้นที่เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของชีวิต

สัมมนา-เชียงราย

กิจกรรมสัมมนา เชียงราย บริษัท สหธานี ณ แม่จัน จ.เชียงราย ระดับผู้บริหาร จำนวน 18 สาขา เป็นกิจกรรมสัมมนา ละลายพฤติกรรม สร้างความสามัคคีและการประสานงานของคนทั้งองค์กร เพื่อการทำงานที่ราบรื่น การปรับแนวความคิดในการทำงานให้เป็นสุข และ กิจกรรมวอล์คแรลลี่

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กรมหม่อนไหม จำนวน 40 ท่าน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร พัฒนาบุคคลากร การทำงานให้มีความสุขด้วย ศาสตร์ NLP เพิ่มความสามัคคี และ การทำงานเป็นทีม

อ่านเพิ่มเติม