กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กรมหม่อนไหม จำนวน 40 ท่าน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร พัฒนาบุคคลากร การทำงานให้มีความสุขด้วย ศาสตร์ NLP เพิ่มความสามัคคี และ การทำงานเป็นทีม

อ่านเพิ่มเติม

วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์

จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ให้กับ น้องๆในโครงการ To be numberone ของ ประชาสัมพันธ์ จ.เชียงใหม่ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี จาก 8 โรงเรียน สร้างการประชาสัมพันธ์ ในการต่อต้านยาเสพติดให้กับ สังคม

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมสัมมนา

กิจกรรมสัมมนา เชียงใหม่ จาก กลุ่มข้าราชการใหม่ จำนวน 60 ท่าน เพื่อละลายพฤติกรรม ทำกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อให้ทุกท่านได้สนุกสนาน ในการอบรม ตลอด 10 วัน ณ เชียงใหม่ มีการเตรียมความพร้อมในการทำ กิจกรรมละลายพฤติกรรม ด้วย วิทยากรมืออาชีพ