กิจกรรมสัมมนา

จัดกิจกรรมสัมมนา โดยวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์เชียงใหม่อย่างมืออาชีพ ให้กับ อบต.ยุหว่า ในหัวขัอ “พัฒนาบุคคลากร เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน” เป็นการทำกิจกรรมสัมมนา ณ จ.ลำพูน

กิจกรรมในการสัมมนาครั้งนี้ เพื่อเพิ่มการทำงานให้ฉับไว และ สามารถดูแลประชาชนในพื้นที่ได้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับการทำงานร่วมกัน ภายใต้เกมและกิจกรรมที่สนุกสนาน พร้อมการเปิด VTR เพื่อปลูกจิตสำนึกในการทำงาน ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ไม่เบื่อ สนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรม

เที่ยวถิ่นไทย โดย ทีมงาน อ.หนึ่ง ศุภกฤษณ์ มาลากุล จัดกิจกรรมสัมมนา สร้างกลุ่มสัมพันธ์ที่ดีให้กับองค์กร อย่างมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี พร้อมหลักสูตรมากมาย ในการ สอดแทรก ในการร่วมสัมมนา “การปรับการทำงานด้วย ศาสตร์ NLP”  “การทำงานด้วยสูตร เร่งด่วน” “ปลูกจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน”
วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ อ.หนึ่ง ศุภกฤษณ์ มาลากุล สร้างกิจกรรม ละลายพฤติกรรม ด้วย เกมต่างๆ อย่างสนุกสนาน 

 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กรมหม่อนไหม จำนวน 40 ท่าน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร พัฒนาบุคคลากร การทำงานให้มีความสุขด้วย ศาสตร์ NLP เพิ่มความสามัคคี และ การทำงานเป็นทีม

อ่านเพิ่มเติม

วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์

จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ให้กับ น้องๆในโครงการ To be numberone ของ ประชาสัมพันธ์ จ.เชียงใหม่ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี จาก 8 โรงเรียน สร้างการประชาสัมพันธ์ ในการต่อต้านยาเสพติดให้กับ สังคม

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมสัมมนา

กิจกรรมสัมมนา เชียงใหม่ จาก กลุ่มข้าราชการใหม่ จำนวน 60 ท่าน เพื่อละลายพฤติกรรม ทำกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อให้ทุกท่านได้สนุกสนาน ในการอบรม ตลอด 10 วัน ณ เชียงใหม่ มีการเตรียมความพร้อมในการทำ กิจกรรมละลายพฤติกรรม ด้วย วิทยากรมืออาชีพ