ที่พักสัมมนาเชียงใหม่

ที่พักสัมมนาเชียงใหม่ รองรับได้ 60-70 ท่าน พร้อมห้องประชุมสัมมนา รีสอร์ทติดกับ สวนสัตว์ไนท์ซาฟารี ด้านหน้า พืชสวนโลก

จัดหาที่พักสัมมนา

กลุ่มเที่ยวถิ่นไทย รับจัดหารีสอร์ทสัมมนา เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง

พร้อมกลุ่มวิทยากรมืออาชีพ สำหรับท่านที่ ต้องการ กิจกรรมละลายพฤติกรรม