กิจกรรมODเชียงใหม่

กิจกรรมสัมมนา เชียงใหม่ กิจกรรม OD จาก ศูนย์อนามัย2 พิษณุโลก สร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร โดย วิทยากรพัฒนาบุคคลากรเชียงใหม่ อ.หนึ่ง ศุภกฤษณ์ มาลากุล ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี เน้นความสนุกสนาน และ การสอดแทรกความรู้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้นำไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานได้จริง

อ่านเพิ่มเติม

สัมมนาเชียงใหม่

พิเศษ

กลุ่มเที่ยวถิ่นไทย รับจัดสัมมนา ละลายพฤติกรรม แนวใหม่ ทันสมัย
ด้วยประสบการณ์ อันหลากหลาย มากกว่า 200 บริษัท
และ เทศบาล อบต หลากหลายสถานที่
ด้วย ทีมวิทยากรมืออาชีพ พัฒนาศักยภาพ เปลี่ยนการท่องเที่ยวให้เป็น
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์   เสริมสร้างความสามัคคี
สร้างจิตสำนึกรักองค์กร กล้าแสดงออก และ การทำงานเป็นทีม
Team Building Walk Rally
กิจกรรมหรือเกมต่างๆ จะเน้นสนุกสนาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา เกิดความผ่อนคลายแต่ได้สาระความรู้
พร้อมรับจัดหาที่พักสัมมนา รถบัส VIP เพื่อการท่องเที่ยวสัมมนาประจำปี อย่างคุ้มค่า

ติดต่อ 061-662-3623  หรือ  0898881840
ส่งเมลได้ที่  a9019777@gmail.com

รับจัดสัมมนา กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมละลายพฤติกรรม


กิจกรรมสัมมนาเชียงใหม่ รับจัดสัมมนาให้กับ ศอ2 จำนวน 50 ท่าน 3 วัน กับการทำกิจกรรมสัมมนา สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร ปรับแนวคิดในการทำงาน เพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์

กิจกรรมสัมมนา ณ สวนพฤษศาสตร์ทวิชล เพื่อการศึกษาดูงาน และการทำกิจกรรม โดยวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ อ.หนึ่ง ศุภกฤษณ์ มาลากุล 

ที่พักสัมมนาเชียงใหม่

ที่พักสัมมนาเชียงใหม่ รองรับได้ 60-70 ท่าน พร้อมห้องประชุมสัมมนา รีสอร์ทติดกับ สวนสัตว์ไนท์ซาฟารี ด้านหน้า พืชสวนโลก

จัดหาที่พักสัมมนา

กลุ่มเที่ยวถิ่นไทย รับจัดหารีสอร์ทสัมมนา เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง

พร้อมกลุ่มวิทยากรมืออาชีพ สำหรับท่านที่ ต้องการ กิจกรรมละลายพฤติกรรม