วิทยากรเชียงราย

เที่ยวถิ่นไทย รับจัดสัมมนา เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ทีมบิวดิ้งค์ สร้างการทำงานเป็นทีม ด้วยวิทยากรมืออาชีพ ผ่านประสบการณ์มากกว่า 300 บริษัท
บทความ
ความสุขในระดับที่เป็นความต้องการทางวัตถุหรือกามสุขการพัฒนาทางจิตใจในรูปขชองการให้ และ การไม่ทุจริตต่อศีลธรรมอันดี น่าจะมีผลดีต่อการทำงานของระบบเศรษฐกิจ เพราะการให้และการไม่ผิดศีละรรมหรือกฎหมาย จะช่วยให้สังคมมีความตึงเครียดน้อยลงประชาชนส่วนใหญ่มีความมั้่นคงในชีวิต มีความเป็นธรรมทางสังคม ไม่แก่งแย่งจนเกินความพอดี และ มีประชาชนจำนวนมากขึ้นที่เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของชีวิต

สัมมนาเชียงใหม่

พิเศษ

กลุ่มเที่ยวถิ่นไทย รับจัดสัมมนา ละลายพฤติกรรม แนวใหม่ ทันสมัย
ด้วยประสบการณ์ อันหลากหลาย มากกว่า 200 บริษัท
และ เทศบาล อบต หลากหลายสถานที่
ด้วย ทีมวิทยากรมืออาชีพ พัฒนาศักยภาพ เปลี่ยนการท่องเที่ยวให้เป็น
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์   เสริมสร้างความสามัคคี
สร้างจิตสำนึกรักองค์กร กล้าแสดงออก และ การทำงานเป็นทีม
Team Building Walk Rally
กิจกรรมหรือเกมต่างๆ จะเน้นสนุกสนาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา เกิดความผ่อนคลายแต่ได้สาระความรู้
พร้อมรับจัดหาที่พักสัมมนา รถบัส VIP เพื่อการท่องเที่ยวสัมมนาประจำปี อย่างคุ้มค่า

ติดต่อ 061-662-3623  หรือ  0898881840
ส่งเมลได้ที่  a9019777@gmail.com

รับจัดสัมมนา กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมละลายพฤติกรรม

สัมมนา-เชียงราย

กิจกรรมสัมมนา เชียงราย บริษัท สหธานี ณ แม่จัน จ.เชียงราย ระดับผู้บริหาร จำนวน 18 สาขา เป็นกิจกรรมสัมมนา ละลายพฤติกรรม สร้างความสามัคคีและการประสานงานของคนทั้งองค์กร เพื่อการทำงานที่ราบรื่น การปรับแนวความคิดในการทำงานให้เป็นสุข และ กิจกรรมวอล์คแรลลี่

อ่านเพิ่มเติม

วิทยากรสัมมนา-เชียงใหม่

กิจกรรมสัมมนา กลุ่ม อบต.หนองขาม เดินทางจากสุพรรณ พร้อมการศึกษา-ดูงาน และ การทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ 

กิจกรรมสัมมนาสร้างความสามัคคี ในหัวข้อ

สร้างจินตนาการ ให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำงานให้มีความสุข
ปรับแนวคิดในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ มีความเสียสละภายในทีม
สร้างความสามัคคี การดูแลทีม การประสานงานซึ่งกันและกันภายในทีม
สร้างความคิดนอกกรอบ และ การมีส่วนร่วมของคนในทีม
ปลูกจิตสำนึกในองค์กร รักและสามัคคี หลอมรวมจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียว

 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

เที่ยวถิ่นไทย รับจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยาว์ น่าน ลำปาง ด้วยทีมวิทยากรมืออาชีพ จากประสบการณ์ 15 ปี มากกว่า 200 องค์กร สร้างความสามัคคี ปรับความรู้สึกของคนในองค์กร พร้อมการปรับแนวความคิดในการทำงานให้มีความสุข ด้วยศาสตร์ “NLP” 

อ่านเพิ่มเติม

วิทยากร-แม่ฟ้าหลวง

โครงการเพิ่มศักยภาพ นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว ปรับแนวคิดในการศึกษา ให้ประสบความสำเร็จ ปลูกจิตสำนึกให้กับน้องๆในการเข้าสู่สายอาชีพ ทั้ง 4 รุ่น ด้วยวิทยากรมืออาชีพ เป็นการบรรยายที่ สนุกสนาน พร้อม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์

อ.หนึ่ง ศุภกฤษณ์ มาลากุล ได้เกียรติรับเชิญ เป็น วิทยากรพิเศษในการปลูกจิตสำนึกให้กับ นักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 450 ท่าน เพื่อให้เป็นนายตำรวจที่ดีในอนาคต เป็นการปรับโปรแกรมสมอง สร้างจินตนาการด้วยภาพสมองซึกขวาภายใต้ เกม ที่สนุกสนาน และ แสดงความคิดกล้าแสดง ในการเขียนพันธสัญญา ที่ดี